Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat bieruńsko-lędziński, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.129.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 2 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr X/V/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:30
Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/5/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:30
Data ogłoszenia: 2016-06-01 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.63.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXVI/192/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40
Data ogłoszenia: 2016-06-01 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.64.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXVII/195/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:40
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.54.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:14:41
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/195/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:16
Data ogłoszenia: 2016-04-26 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/192/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-04-28 14:44:32
Data ogłoszenia: 2016-04-26 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/193/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Murckowskiej w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-04-28 14:44:32
Data ogłoszenia: 2016-04-11 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/15/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Majowej, Jagiełły i Bijasowickiej
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:51
Data ogłoszenia: 2016-04-11 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki
Data dodania do bazy: 2016-06-27 12:13:34