Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Sosnowiec, śląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 820/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór Wschód” i rejonu ul. Grenadierów – etap I
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2018-03-06 Data wydania: 2018-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr 821/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Mariusza Zaruskiego
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.65.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 591/XLV/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:05
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 573/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru "Naftowa"
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 548/XLII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Środula - Park"
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.127.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 2 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 459/XXXVI/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie skrzyżowania DK-94 i ul. Jana Długosza
Data dodania do bazy: 2016-12-15 20:59:48
Data ogłoszenia: 2016-11-14 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 460/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie ul. Braci Mieroszewskich
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:52
Data ogłoszenia: 2016-11-09 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 458/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu zlokalizowanego w rejonie DK94 i ulicy Piotrkowskiej
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:54
Data ogłoszenia: 2016-11-09 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 459/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie skrzyżowania DK-94 i ul. Jana Długosza
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:54
Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 437/XXXV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego-południe, zatwierdzonego uchwałą Nr 327/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 marca 2016 roku
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:54