Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/337/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:56
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/336/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:56
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/562/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:04
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/563/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Hałcnów przy ulicy Wyzwolenia, w rejonie ulicy Siostry Małgorzaty Szewczyk
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:04
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/564/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Starym Bielsku, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, Aleją gen. Władysława Andersa, ulicą Francuską i rzeką Wapienicą
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:04
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/570/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:46
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/569/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:46
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/568/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:46
Data ogłoszenia: 2017-05-30 Data wydania: 2017-05-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.63.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 maja 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIX/619/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Sosnowej
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:47
Data ogłoszenia: 2017-05-30 Data wydania: 2017-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr PR.0007.81.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ulicy Szczęść Boże
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:47