Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2017-01-30 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-30 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice – obszar I zmiany studium
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-26 Data wydania: 2017-01-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.9.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/255/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-25 Data wydania: 2017-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 26.264.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29.205.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2012 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującej obszar oznaczony symbolem MP/12-Z/1
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-24 Data wydania: 2017-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka – etap II: sołectwo Królówka
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.139.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31
Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-12-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.140.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 27 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/210/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016 r. wsprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Jankowice
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31
Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/551/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Maciejkowickiej przy granicy z Siemianowicami Śląskimi
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31
Data ogłoszenia: 2016-12-30 Data wydania: 2016-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/296/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31
Data ogłoszenia: 2016-12-29 Data wydania: 2016-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM I - etap 1
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:31