Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-08 Data wydania: 2017-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/814/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:47
Data ogłoszenia: 2017-06-08 Data wydania: 2017-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/816/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki – Staszic”– część obejmująca obszar w rejonie ulicy Uniczowskiej
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:47
Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.66.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXIV/251/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po wschodniej stronie ulicy Gliwickiej
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:05
Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/416/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:05
Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 207/XXVII/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:05
Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-06-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.65.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 591/XLV/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:05
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/339/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:56
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/337/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Gródków
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:56
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/336/2017 Rady Gminy Psary z dnia 15 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:56
Data ogłoszenia: 2017-06-02 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/562/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Lwowskiej, na południe od szpitala położonego przy ul. Wyzwolenia
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:02:04