Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2016-10-19 Data wydania: 2016-10-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII-216-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Łęg
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:13
Data ogłoszenia: 2016-10-19 Data wydania: 2016-10-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII-214-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Ciechowice
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:13
Data ogłoszenia: 2016-10-19 Data wydania: 2016-10-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII-215-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Zawada Książęca
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:13
Data ogłoszenia: 2016-10-14 Data wydania: 2016-10-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/186/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:13
Data ogłoszenia: 2016-10-14 Data wydania: 2016-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 2/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:13
Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-10-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.109.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/496/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Przelotowej
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:14:56
Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-10-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.111.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:14:56
Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2016-10-11 22:14:56
Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/294/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Wyzwolenia i Zwycięstwa w Stanowicach – część, z wyłączeniem obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Kościelnej
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:56
Data ogłoszenia: 2016-10-07 Data wydania: 2016-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/164/16 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kalej
Data dodania do bazy: 2016-10-18 13:34:56