Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2015-03-16 Data wydania: 2015-03-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.11.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ - południe
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2015-03-16 Data wydania: 2015-03-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.9.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Bytomskiej i Krasickiego
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2015-03-16 Data wydania: 2015-03-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.12.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 6 marca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr V/34/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Zgody na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Komandra, Bukowej, Brzozowej i Granicznej
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2015-03-12 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/26/15 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Długiej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:44
Data ogłoszenia: 2015-03-12 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 20(VI)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Choroń
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:44
Data ogłoszenia: 2015-03-12 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 22(VI)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Żarki Letnisko
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:44
Data ogłoszenia: 2015-03-12 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 21(VI)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj w sołectwie Masłońskie
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:36
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/54/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Stefana Batorego i autostrady A4
Data dodania do bazy: 2015-04-20 22:15:44
Data ogłoszenia: 2015-03-09 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łodygowice fragmentu sołectwa Łodygowice
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23
Data ogłoszenia: 2015-03-03 Data wydania: 2015-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr 5.39.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/15
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:23