Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2015-09-29 Data wydania: 2015-09-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.66.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XII/88/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2590 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:35
Data ogłoszenia: 2015-09-29 Data wydania: 2015-09-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.65.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XII/87/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenu sołectwa Wilcza, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/52/2007 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2589 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:35
Data ogłoszenia: 2015-09-29 Data wydania: 2015-09-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.63.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XII/85/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenu sołectwa Stanica, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/50/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2587 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:35
Data ogłoszenia: 2015-09-29 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Pawonków z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Gwoździany w gminie Pawonków
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:35
Data ogłoszenia: 2015-09-29 Data wydania: 2015-09-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.66.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XII/88/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2590 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:35
Data ogłoszenia: 2015-09-29 Data wydania: 2015-09-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.66.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XII/88/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2590 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2015-09-30 12:13:35
Data ogłoszenia: 2015-09-28 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Miasteczku Śląskim obejmującego zachodnią część Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" wraz z terenami przyległymi
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:47
Data ogłoszenia: 2015-09-25 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr PR.0007.189.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarach położonych w Rudzie Śląskiej - Halembie w rejonie ulicy Ignacego Kaczmarka
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:47
Data ogłoszenia: 2015-09-25 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr PR.0007.190.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej - Rudzie w rejonie ul. Zabrzańskiej i Drogowej Trasy Średnicowej
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:47
Data ogłoszenia: 2015-09-24 Data wydania: 2015-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/128/15 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Sączów
Data dodania do bazy: 2015-09-28 21:49:47