Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2014-12-22 Data wydania: 2014-12-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.65.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 329/XLIII/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska – tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej D-491 w gminie Miedźno
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:36
Data ogłoszenia: 2014-12-22 Data wydania: 2014-12-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.65.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 19 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 329/XLIII/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowościach: Miedźno, Kołaczkowice, Wapiennik i Izbiska – tereny położone na zachód od drogi wojewódzkiej D-491 w gminie Miedźno
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:05:36
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-12-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/15/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stadionu piłkarskiego położonego przy ul. Żywieckiej i ul. Rychlińskiego
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:29
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek-Mazury
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:29
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek-Mazury
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:29
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek-Mazury
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:29
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 12/II/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek-Mazury
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:29
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/20/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:29
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-12-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/19/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Jana Pawła II, Al. Bielskiej i linii kolejowej w Tychach
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:29
Data ogłoszenia: 2014-12-05 Data wydania: 2014-12-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.62.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 4 grudnia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XII/8/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:27