Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2016-02-01 Data wydania: 2016-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/266/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 października 2009 r., dla terenu położonego przy ulicy Dalekiej w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2016-02-05 08:42:04
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2016-01-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.4.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 22 stycznia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XVI/113/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Pyskowice - Południe
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:37
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2016-01-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.5.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 22 stycznia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XVI/114/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie strefy komercyjnej po zachodniej stronie ulicy Gliwickiej
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:37
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 16.169.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/1-Z/2
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:37
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 16.170.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/6-Z/1
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:37
Data ogłoszenia: 2016-01-25 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/111/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa BRZYSZÓW
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:44
Data ogłoszenia: 2016-01-25 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa KOBYŁCZYCE
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:44
Data ogłoszenia: 2016-01-25 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa KUŚMIERKI
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:44
Data ogłoszenia: 2016-01-25 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/114/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa LATOSÓWKA
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:44
Data ogłoszenia: 2016-01-25 Data wydania: 2015-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/115/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa MAŁUSY MAŁE
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:44