Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 426/XLV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:25
Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 426/XLV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:25
Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-08-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.41.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/569/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Taciszów
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:39
Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-08-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.37.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/565/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Bycina
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:39
Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-08-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.38.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/566/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Kleszczów
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:39
Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-08-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.39.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/567/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:39
Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-08-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.39.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/567/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectw Rzeczyce i Ligota Łabędzka
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:39
Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-08-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.40.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność całości Nr XLV/568/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:39
Data ogłoszenia: 2014-08-12 Data wydania: 2014-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 288/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Kłomnice
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:51
Data ogłoszenia: 2014-08-12 Data wydania: 2014-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 288/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Kłomnice
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:51