Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2015-07-17 Data wydania: 2015-07-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.46.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 9 lipca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/130/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej 103
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:26
Data ogłoszenia: 2015-07-16 Data wydania: 2015-07-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.45.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 lipca 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr VIII/53/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Pyskowice - Południe
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:26
Data ogłoszenia: 2015-07-16 Data wydania: 2015-07-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.43.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 lipca 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 58/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety – Zachód”
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:26
Data ogłoszenia: 2015-07-16 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego obszar: część dzielnicy Marklowice Górne oraz rejon ul. Okrężnej o powierzchni ok. 51 ha
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:26
Data ogłoszenia: 2015-07-16 Data wydania: 2015-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 121.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Dźbów i Błeszno, w rejonie ulic: Malowniczej, Powstańców Warszawy, Żyznej oraz granicy administracyjnej miasta
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:26
Data ogłoszenia: 2015-07-16 Data wydania: 2015-07-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.39.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr IX/172/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru Subcentrum Południe w Katowicach – część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:26
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie)
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:37
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/72/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie)
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:37
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/131/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Miarki
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:37
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2015-07-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 73/XI/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa II obejmująca część sołectw: Młynek-Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe (w tym fragment miejscowości Sobuczyna)
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:37