Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2014-10-02 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/921/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Barona, Budowlanych i Begonii oraz linią kolejową w Tychach
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-10-02 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/919/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I
Data dodania do bazy: 2014-11-05 23:20:50
Data ogłoszenia: 2014-10-02 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/920/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaroszowickiej, Wspólnej i Długiej w Tychach
Data dodania do bazy: 2014-11-05 23:20:50
Data ogłoszenia: 2014-10-01 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 988/LV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-09-30 Data wydania: 2014-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/471/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jarząbkowice w gminie Pawłowice
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-09-30 Data wydania: 2014-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/472/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegon dla sołectwa Golasowice w gminie Pawłowice
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-09-29 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.43.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 25 września 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr LIII/559/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:47:11
Data ogłoszenia: 2014-09-26 Data wydania: 2014-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/503/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK „Powstańców Śląskich” w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2014-11-05 23:20:50
Data ogłoszenia: 2014-09-25 Data wydania: 2014-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/709/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia
Data dodania do bazy: 2014-11-05 23:20:50
Data ogłoszenia: 2014-09-24 Data wydania: 2014-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/584/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 18 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:32