Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2016-07-13 Data wydania: 2016-07-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.88.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 246/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – wschodniej części miasta Żory
Data dodania do bazy: 2016-07-14 12:38:38
Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/265/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem
Data dodania do bazy: 2016-07-12 15:06:46
Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/264/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej
Data dodania do bazy: 2016-07-12 15:06:46
Data ogłoszenia: 2016-07-11 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach
Data dodania do bazy: 2016-07-11 19:30:37
Data ogłoszenia: 2016-07-06 Data wydania: 2016-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.85.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXII/346/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Północna w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:10
Data ogłoszenia: 2016-07-06 Data wydania: 2016-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.84.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XXII/345/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzęczkowice Wschodnie w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:10
Data ogłoszenia: 2016-07-05 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/292/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczakowa – Dobra w Jaworznie
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:10
Data ogłoszenia: 2016-07-05 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/291/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pechnik – Słoneczna” w Jaworznie
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:10
Data ogłoszenia: 2016-07-01 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/401/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:27
Data ogłoszenia: 2016-07-01 Data wydania: 2016-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/153/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Mstów
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:27