Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 548/XLII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Środula - Park"
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.32.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 27 lutego 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 329/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru byłej kopalni Michał przy ul. Michałkowickiej i ul. Elizy Orzeszkowej w Siemianowicach Śląskich
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.30.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 2 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Mierzęcice nr XXVIII/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-07 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/481/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Hutniczej w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-03 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/508/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikołowska – Moniuszki – Kwiatowa w Mysłowicach
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr OG-BR.0007.29.162.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Piece
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr OG-BR.0007.29.161.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Czernica
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr OG-BR.0007.29.159.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Gaszowice
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr OG-BR.0007.29.163.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Szczerbice
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/242/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sportowej w Łaziskach Górnych
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54