Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2014-09-04 Data wydania: 2014-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 317/XXXVI/2014 Rady Gminy Poczesna z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa III obejmująca sołectwa: Nierada, Michałów, część sołectwa Młynek-Mazury
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:59:30
Data ogłoszenia: 2014-09-02 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 549/LII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Opolską a ul. Oleską w północnej części miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2014-09-07 11:59:30
Data ogłoszenia: 2014-08-29 Data wydania: 2014-08-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/526/2014 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Pogórze
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:00:01
Data ogłoszenia: 2014-08-28 Data wydania: 2014-08-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/560/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:00:01
Data ogłoszenia: 2014-08-28 Data wydania: 2014-08-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/559/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:00:01
Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 426/XLV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:25
Data ogłoszenia: 2014-08-21 Data wydania: 2014-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr 426/XLV/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:25
Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-08-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.37.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/565/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Bycina
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:39
Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-08-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.40.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność całości Nr XLV/568/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:39
Data ogłoszenia: 2014-08-18 Data wydania: 2014-08-14
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.41.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLV/569/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty sołectwa Taciszów
Data dodania do bazy: 2014-08-18 22:04:39