Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2016-02-12 Data wydania: 2016-02-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.6.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XIII/168/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowniki – fragment sołectwa Wymysłów
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:30
Data ogłoszenia: 2016-02-12 Data wydania: 2016-02-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.18.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2016r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa KUŚMIERKI
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:30
Data ogłoszenia: 2016-02-12 Data wydania: 2016-02-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.19.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Mstów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Kobyłczyce
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:30
Data ogłoszenia: 2016-02-12 Data wydania: 2016-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/286/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ulic: Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:30
Data ogłoszenia: 2016-02-12 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.2.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 273/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 417/XXXII/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem K.5 MW,U oraz miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec – Centrum”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 338/XXVII/08 z dnia 27 marca 2008 r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem M.12 U(O,N)
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:30
Data ogłoszenia: 2016-02-11 Data wydania: 2016-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/191/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Wyzwolenia („Jonidło”)
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:45
Data ogłoszenia: 2016-02-11 Data wydania: 2016-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/188/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:45
Data ogłoszenia: 2016-02-11 Data wydania: 2016-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/164/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego tereny położone w rejonie węzła drogi krajowej S1 w Krasnej
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:45
Data ogłoszenia: 2016-02-09 Data wydania: 2016-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/208/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:10
Data ogłoszenia: 2016-02-09 Data wydania: 2016-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/208/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1" w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:48:10