Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-16 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.53.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 11 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/183/2016 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:10
Data ogłoszenia: 2016-05-16 Data wydania: 2016-05-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII-169-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 5 maja 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Górki Śląskie
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:10
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.52.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/254/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jan Kanty - zachód” w Jaworznie
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:55
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.45.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/224/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:55
Data ogłoszenia: 2016-05-09 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/259/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie zatwierdzonego uchwałą nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie w obszarze pierwszym
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:10
Data ogłoszenia: 2016-05-05 Data wydania: 2016-04-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.43.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/228/16 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:16
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/195/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LXII/422/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. dla obszaru położonego w rejonie ul. Hołdunowskiej i Gwarków w Lędzinach
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:16
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:16
Data ogłoszenia: 2016-05-02 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.48.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/68/2016 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gwoździany w gminie Pawonków
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:16
Data ogłoszenia: 2016-04-27 Data wydania: 2016-04-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/174/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice, obejmującego część terenu sołectwa Stanica, zatwierdzonego uchwałą Nr VII/50/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 roku (Dz. U. Woj. Śl. Nr 131, poz. 2587 z dnia 9 sierpnia 2007 r.)
Data dodania do bazy: 2016-04-28 14:44:32