Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.37.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/155/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:07
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 58/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kaletach nr 102/XII/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:06
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 61/IX/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:07
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 61/IX/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmująca zasadniczą część sołectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz fragment sołectwa Huta Stara B
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:07
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.34.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr VIII/152/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:07
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.35.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VIII/153/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:07
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-06-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.36.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VIII/154/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:07
Data ogłoszenia: 2015-06-11 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 132/XII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:49
Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.28.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 czerwca 2015r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr VIII/89/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulicy Stefana Batorego i autostrady A4
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:38:06
Data ogłoszenia: 2015-06-08 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:16