Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat będziński, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-13 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/316/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:34
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie DK86
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:33
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:33
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siewierz dla obszaru położonego w obrębie Żelisławice KM-13, KM-14 oraz w obrębie Nowa Wioska KM-1
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siewierz dla obszaru położonego w obrębie Żelisławice KM-13, KM-14 oraz w obrębie Nowa Wioska KM-1
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2016-12-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1078/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ze skargi Teresy Kensy i Henryka Kensy na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2005 r. nr XXXII/214/2005 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/454/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź – „Stare Piaski”
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.30.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 2 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Mierzęcice nr XXVIII/215/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-01-30 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącego miejscowości Przeczyce
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35
Data ogłoszenia: 2017-01-30 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXIII/321/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczącej miejscowości Boguchwałowice – obszar I zmiany studium
Data dodania do bazy: 2017-01-30 17:52:35