Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.27.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 23 lutego 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 26.265.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, dla obszaru oznaczonego symbolem MP/11-Z/1
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:40
Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/242/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sportowej w Łaziskach Górnych
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/243/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/409/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy cmentarzu w Zabrzu Grzybowicach
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-01-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.7.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 12 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Glinica
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/410/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Zabrza przy ul. prof. Zbigniewa Religi – 1 etap
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/411/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze – 1 etap
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-27 Data wydania: 2017-02-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.28.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 22 lutego 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/327/17 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka - etap II: sołectwo Królówka
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-23 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 492/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26)
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54