Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 350/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:00
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 195/XXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu miejscowości Postęp
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/365/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.41.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Tychy nr XXXI/513/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.40.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Tychy nr XXXI/511/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.39.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr XVIII/191/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.39.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr XVIII/191/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-27 Data wydania: 2017-01-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.11.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XV/113/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla sołectwa Wola Mokrzeska
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-23 Data wydania: 2017-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 500/XXXII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35-1)
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17
Data ogłoszenia: 2017-03-22 Data wydania: 2017-02-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/581/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:17