Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat cieszyński, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-06 Data wydania: 2016-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.125.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 2 grudnia 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIII/179/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:31
Data ogłoszenia: 2016-11-09 Data wydania: 2016-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/179/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:54
Data ogłoszenia: 2016-10-11 Data wydania: 2016-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/235/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:19
Data ogłoszenia: 2016-09-28 Data wydania: 2016-09-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/259/2016 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Ochaby w obrębie Ochaby Wielkie, przy ul. Podbór
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:47
Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/265/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem
Data dodania do bazy: 2016-07-12 15:06:46
Data ogłoszenia: 2016-07-12 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/264/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej
Data dodania do bazy: 2016-07-12 15:06:46
Data ogłoszenia: 2016-05-11 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/188/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, obejmującego teren po północnej stronie ul. Wiślańskiej
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:08
Data ogłoszenia: 2016-05-11 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/184/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:08
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-05-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.45.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 6 maja 2016r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVI/224/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:55
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi
Data dodania do bazy: 2016-05-05 19:13:16