Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat lubliniecki, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-10 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 321/XXXIII2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie, dla terenów przy ul. Rolniczej
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2017-02-10 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 322/XXXIII/2017 Rady Gminy Koszęcin z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piłka, dla terenów przy ul. Zielonej
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2016-12-13 Data wydania: 2016-12-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Glinica
Data dodania do bazy: 2016-12-15 20:59:48
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 282/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzebiń, dla terenów przy ul. Dębowej
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:39
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 283/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbie, dla terenów przy ul. Rolniczej
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:50
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 280/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusinowice, dla terenów między ul. Dworcową i Leśną
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:50
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 278/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piłka, dla terenów przy ul. Koszęcińskiej
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:40
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 279/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piłka, dla terenów przy ul.Zielonej
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:40
Data ogłoszenia: 2016-12-09 Data wydania: 2016-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 281/XXX/2016 Rady Gminy Koszęcin z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzebiń, dla terenów przy ul. Krótkiej
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:39
Data ogłoszenia: 2016-11-22 Data wydania: 2016-11-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.122.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 268/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Droniowiczki miasta Lublińca
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:42