Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Tychy, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/570/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:46
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/569/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:46
Data ogłoszenia: 2017-06-01 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/568/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:46
Data ogłoszenia: 2017-04-11 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/525/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach – etap I
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.41.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Tychy nr XXXI/513/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.40.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Tychy nr XXXI/511/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/511/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2016-08-02 Data wydania: 2016-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.96.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Tychy nr XXII/401/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:56
Data ogłoszenia: 2016-07-01 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/402/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i linii kolejowej w Tychach
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:27