Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Sosnowiec, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-12 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 327/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego - południe
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:55
Data ogłoszenia: 2016-02-12 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.2.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 21 stycznia 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 273/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 417/XXXII/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem K.5 MW,U oraz miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec – Centrum”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 338/XXVII/08 z dnia 27 marca 2008 r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem M.12 U(O,N)
Data dodania do bazy: 2016-02-15 11:54:30
Data ogłoszenia: 2016-01-07 Data wydania: 2015-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr 273/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 417/XXXII/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem K.5 MW,U oraz miasta Sosnowca dla obszaru „Sosnowiec-Centrum”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 338/XXVII/08 z dnia 27 marca 2008 r., w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem M.12 U(O, N)
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:05
Data ogłoszenia: 2015-12-16 Data wydania: 2015-12-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.88.2015 Wojewody Śląskiego z dnia 3 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego rejonie ul. gen. Władysława Andersa
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:38
Data ogłoszenia: 2015-11-20 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:53
Data ogłoszenia: 2015-10-05 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 190/XIX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mysłowickiej, Wygody, Jana Spytkowskiego, Wilg i Piwnej
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:32
Data ogłoszenia: 2015-07-20 Data wydania: 2015-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr 161/XV/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Jamesa Watta
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:31
Data ogłoszenia: 2015-07-20 Data wydania: 2015-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr 162/XV/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru „Dańdówka”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 417/XXXII/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., w zakresie zapisów dla jednostki K.2MN
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:31
Data ogłoszenia: 2015-06-11 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 132/XII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:49
Data ogłoszenia: 2014-08-05 Data wydania: 2014-08-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.32.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 1031/LIX/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego po północnej stronie ul. Kordonowej
Data dodania do bazy: 2014-08-26 15:16:24