Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wodzisławski, śląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-16 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.53.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 11 maja 2016r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/183/2016 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:10
Data ogłoszenia: 2016-04-11 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/183/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:55
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 16.170.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/6-Z/1
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:37
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 16.169.2016 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/1-Z/2
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:37
Data ogłoszenia: 2015-11-24 Data wydania: 2015-11-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 14.144.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rydułtowy oznaczonego symbolem MP/17
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:33
Data ogłoszenia: 2015-09-15 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/76/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Lubomia oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla obszaru obejmującego sołectwo Buków
Data dodania do bazy: 2015-09-21 11:07:23
Data ogłoszenia: 2015-07-16 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Marklowice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego obszar: część dzielnicy Marklowice Górne oraz rejon ul. Okrężnej o powierzchni ok. 51 ha
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:26
Data ogłoszenia: 2015-07-02 Data wydania: 2015-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów – etap 2
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:43
Data ogłoszenia: 2015-07-02 Data wydania: 2015-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów – etap 2
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:43
Data ogłoszenia: 2015-07-02 Data wydania: 2015-06-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Lubomia dla określonych terenów – etap 2
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:43