Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-23 Data wydania: 2017-02-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-23 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/243/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łodygowice – sołectwa Pietrzykowice
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-23 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 493/XXXI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28)
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:54
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2017-02-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.18.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 15 lutego 2017r. stwiedzające nieważność całości uchwały Nr RG.0007.125.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Pstrążna
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2017-02-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.22.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 15 lutego 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr RG.0007.126.2017 Rady Gminy Lyski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lyski dla sołectwa Raszczyce
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-17 Data wydania: 2017-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/254/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Żeromskiego w Koniecpolu
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-17 Data wydania: 2017-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/255/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Łabędź w Gminie Koniecpol
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.23.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 9 lutego 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 171/XXVI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „C” Świerklany Górne
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.25.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 9 lutego 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 172/XXVI/17 Rady Gminy Świerklany z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w jednostce „B” Świerklany Dolne – Etap I
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.12.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XXVIII/215/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Siedlec
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49