Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siewierz dla obszaru położonego w obrębie Żelisławice KM-13, KM-14 oraz w obrębie Nowa Wioska KM-1
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 573/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru "Naftowa"
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/351/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka. Etap III - sołectwo Woszczyce
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:00
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2016-12-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1078/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ze skargi Teresy Kensy i Henryka Kensy na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2005 r. nr XXXII/214/2005 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 350/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w śródmieściu miasta Lublińca obejmującego tereny położone pomiędzy ulicami: Św. Anny, Wyszyńskiego, Piłsudskiego oraz tereny położone na południe od Ronda Śląskiego
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:00
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.277.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:00
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.276.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Drogomyśl
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:00
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.41.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Tychy nr XXXI/513/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.40.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Tychy nr XXXI/511/17 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.39.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr XVIII/191/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35