Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Bielsko-Biała, śląskie


Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/1103/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment przebiegu ul. „Nowo-Piekarskiej” (nazwa robocza), w obrębie Lipnik, w rejonie ul. Rzeźniczej
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:47:11
Data ogłoszenia: 2014-09-09 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/1075/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenu zieleni w rejonie potoku Krzywa w Bielsku-Białej, na wschód od drogi ekspresowej S-69 i na północ od torów kolejowych
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-09-09 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/1076/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług obejmującego tereny położone w obrębie Komorowice Krakowskie w rejonie ulic Samotnej i Groszkowej
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-09-09 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/1074/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzającego zakaz zabudowy, w celu ochrony terenów zieleni w Bielsku-Białej
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:51:25
Data ogłoszenia: 2014-03-07 Data wydania: 2014-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/932/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:26
Data ogłoszenia: 2014-02-20 Data wydania: 2014-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/287/14 Rady Gminy Jaworze z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Jaworze ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową, Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz miastem Bielsko-Biała
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:12
Data ogłoszenia: 2014-01-08 Data wydania: 2013-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/901/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy
Data dodania do bazy: 2014-01-09 10:00:04
Data ogłoszenia: 2013-10-03 Data wydania: 2013-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/840/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 24 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w Komorowicach Krakowskich w rejonie ulic Krompareckiej, Dusznickiej i Jasna Rola
Data dodania do bazy: 2013-10-05 11:44:46
Data ogłoszenia: 2013-08-06 Data wydania: 2013-08-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.32.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXII/801/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:15
Data ogłoszenia: 2013-08-06 Data wydania: 2013-08-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.33.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXII/799/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa oraz usług rekreacji, turystyki i sportu w Kamienicy, w rejonie ulicy Łowieckiej w Bielsku-Białej
Data dodania do bazy: 2013-08-28 15:53:15