Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej uchwały nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3  obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4  obręb Marciszów)
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie DK86
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:33
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź - Nowe Piaski
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:33
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siewierz dla obszaru położonego w obrębie Żelisławice KM-13, KM-14 oraz w obrębie Nowa Wioska KM-1
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 573/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec obszaru "Naftowa"
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/243/2017 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 23 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siewierz dla obszaru położonego w obrębie Żelisławice KM-13, KM-14 oraz w obrębie Nowa Wioska KM-1
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2016-12-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Gl 1078/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ze skargi Teresy Kensy i Henryka Kensy na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 lipca 2005 r. nr XXXII/214/2005 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.277.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:00
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.276.2017 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Drogomyśl
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:00
Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/351/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Orzeszu dla sołectw: Woszczyce oraz Królówka. Etap III - sołectwo Woszczyce
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:00