Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego śląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr OG-BR.0007.29.163.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Szczerbice
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr OG-BR.0007.29.162.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Piece
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr OG-BR.0007.29.161.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Czernica
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr OG-BR.0007.29.159.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Gaszowice
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr 516.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Tysiąclecie i Północ, obejmującego rejon Promenady Czesława Niemena, pomiędzy ulicami: Kiedrzyńską i Kukuczki
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:23
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr OG-BR.0007.29.160.2017 Rady Gminy Gaszowice z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gaszowice - sołectwo Łuków Śląski
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:24
Data ogłoszenia: 2017-03-01 Data wydania: 2017-02-14
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2017-03-01 Data wydania: 2017-02-14
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2017-03-01 Data wydania: 2017-02-24
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.29.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 24 lutego 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXII/180/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jeleśnia w gminie Jeleśnia
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:47
Data ogłoszenia: 2017-02-28 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/511/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:58