Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat częstochowski, śląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-17 Data wydania: 2017-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/254/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Żeromskiego w Koniecpolu
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-17 Data wydania: 2017-02-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/255/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Łabędź w Gminie Koniecpol
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.149.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały nr 213/XXV/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mykanów w gminie Mykanów
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.12.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XXVIII/215/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Siedlec
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.15.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XXVIII/216/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Zawada
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.17.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr XXVIII/217/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Mokrzesz
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.21.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały nr XXVIII/213/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Jaskrów
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2017-02-13 Data wydania: 2017-02-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.20.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 1 lutego 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVIII/214/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Wancerzów
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:49
Data ogłoszenia: 2017-01-16 Data wydania: 2017-01-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.1.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 2017r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXVII/202/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Małusy Wielkie
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50
Data ogłoszenia: 2017-01-16 Data wydania: 2017-01-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.3.2017 Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 2017r. stwierdza nieważność części uchwały Nr XXVII/201/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mstów w granicach sołectwa Kłobukowice
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:50