Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-10-23 Data wydania: 2012-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Żerkowice – Skała Zachód”
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:10
Data ogłoszenia: 2012-10-09 Data wydania: 2012-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogami powiatowymi nr 2499D i 2515D w obrębie Rakowice Małe
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:45
Data ogłoszenia: 2012-10-02 Data wydania: 2012-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/226/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni piaskowca „Zbylutów I”
Data dodania do bazy: 2012-10-03 16:06:23
Data ogłoszenia: 2012-06-18 Data wydania: 2012-03-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 980/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XII/107/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w przedmiocie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Włodzice Wielkie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:00
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1002.2011.JT1-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 13 ust. 2 pkt 7, § 13 ust. 3 pkt 6, § 13 ust. 5, § 13 ust. 6, § 13 ust. 12 pkt 1 i 2, § 13 ust. 8 pkt 7, § 13 ust. 10 pkt 4, § 13 ust. 13, § 15 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 15 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/110/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śląski.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:42
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1003.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 7, § 10 ust. 3 pkt 6, § 10 ust. 5, § 10 ust. 6, § 10 ust. 12 pkt 1 i 2, § 10 ust. 8 pkt 7, § 10 ust. 10 pkt 4, § 10 ust. 13, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/111/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 2 miasta Lwówek Śląski.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:42
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1014.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 7, § 10 ust. 3 pkt 12, § 10 ust. 4, § 10 ust. 6 pkt 1 i 2, § 10 ust. 9 pkt 4, § 10 ust. 10, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/122/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1015.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 12, § 10 ust. 3, § 10 ust. 7 pkt 1 i 2, § 10 ust. 5 pkt 4, § 10 ust. 8, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/123/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Włodzice Małe.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44