Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rakowice Małe gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 291/7, 291/12, 291/13 oraz 291/14 obręb Rakowice Małe
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:03
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2015-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 91/1, 91/2, 96/1, 96/2 oraz części działki nr 243 obręb Rakowice Małe
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/510/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:25
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/509/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:39:46
Data ogłoszenia: 2014-01-07 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr sygn. akt II SA/Wr 486/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 marca 2013 r. nr XXX/330/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:06
Data ogłoszenia: 2013-05-28 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/330/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:04
Data ogłoszenia: 2012-10-09 Data wydania: 2012-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogami powiatowymi nr 2499D i 2515D w obrębie Rakowice Małe
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:45
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-05 Data wydania: 2011-10-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 6 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe
Data dodania do bazy: 2011-12-10 13:55:33
Data ogłoszenia: 2011-12-05 Data wydania: 2011-11-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.914.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 12, § 10 ust. 3, § 10 ust. 5 pkt 4, § 10 ust. 6, § 12 ust. 1 we fragmencie "budowlanej", § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XII/106/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe.
Data dodania do bazy: 2011-12-10 13:55:33