Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sobota gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/77/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sobota
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-08-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.716.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 3 pkt 4 oraz § 10 ust. 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/77/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sobota.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19