Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Włodzice Małe gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-30 Data wydania: 2015-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/132/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Włodzice Małe
Data dodania do bazy: 2015-10-31 11:04:19
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/513/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Włodzice Małe
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:25
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Włodzice Małe
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1015.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 12, § 10 ust. 3, § 10 ust. 7 pkt 1 i 2, § 10 ust. 5 pkt 4, § 10 ust. 8, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/123/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Włodzice Małe.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44