Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lwówek Śląski gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 475/1 oraz części działek nr 473 i 474 obręb 1 miasta Lwówek Śląski
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:03
Data ogłoszenia: 2015-10-13 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/117/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno – usługowych położonych przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lwówku Śląskim
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:30
Data ogłoszenia: 2015-10-13 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/118/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 315/2 obręb 2 miasta Lwówek Śląski
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:30
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2015-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/15/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Chabrowej i Kasztanowej w Lwówku Śląskim
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2015-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/16/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Lwówku Śląskim
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2015-01-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/17/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Wojska Polskiego i ul. Targowej w Lwówku Śląskim
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2014-11-07 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.72.25.2014.MS1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Nr L/507/14 z 25 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 2 miasta Lwówek Śląski w części: § 3 pkt 3 we fragmencie: „(…) za zgodą zarządcy drogi(…)”; § 4 ust. 1 pkt 1 Uchwały we fragmencie: „(…)32ZL(…)”; załącznik graficzny nr 1 w zakresie obszaru 32ZL.
Data dodania do bazy: 2014-12-10 16:12:40
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/506/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śląski
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:24
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/507/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 2 miasta Lwówek Śląski
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:25
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/519/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:46