Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Brunów gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-06 Data wydania: 2017-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów
Data dodania do bazy: 2017-03-06 19:01:59
Data ogłoszenia: 2015-05-27 Data wydania: 2015-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów
Data dodania do bazy: 2015-05-28 16:14:51
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/516/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:25
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/114/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:42
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1006.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 7, § 10 ust. 3 pkt 12, § 10 ust. 4, § 10 ust. 9 pkt 1 i 2, § 10 ust. 7 pkt 4, § 10 ust. 10, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/114/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:42
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43