Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brunów gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1006.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 7, § 10 ust. 3 pkt 12, § 10 ust. 4, § 10 ust. 9 pkt 1 i 2, § 10 ust. 7 pkt 4, § 10 ust. 10, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/114/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Brunów.1


2


3