Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śląski
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:42
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 2 miasta Lwówek Śląski
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:42
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/112/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 3 miasta Lwówek Śląski
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:42
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1004.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 3, § 10 ust. 5 pkt 4, § 10 ust. 6, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/112/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 3 miasta Lwówek Śląski.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:42
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1005.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 4, § 10 ust. 5, § 10 ust. 11 pkt 1 i 2, § 10 ust. 7 pkt 7, § 10 ust. 9 pkt 4, § 10 ust. 12, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/113/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Lwówek Śląski.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:42
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43