Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rakowice Wielkie gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-05-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 42/1, 42/3, 42/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8 oraz części działki nr 65 obręb Rakowice Wielkie
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:03
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/508/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:25
Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/509/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:39:46
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1012.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 12, § 10 ust. 3, § 10 ust. 7 pkt 1 i 2, § 10 ust. 5 pkt 4, § 10 ust. 8, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/120/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1013.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 9 ust. 2 pkt 12, § 9 ust. 3, § 9 ust. 8 pkt 1 i 2, § 9 ust. 6 pkt 4, § 9 ust. 9, § 11 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 11 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/121/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni piaskowca "Rakowiczki"
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.711.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/72/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.713.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 1, § 12 uchwały oraz załącznika graficznego nr 1 w zakresie ustaleń dla terenów 1MN do 4MN, § 10 ust. 4 pkt 4, § 10 ust. 5 i 6 uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/74/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni piaskowca „Rakowiczki”.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19