Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-07-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.713.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 1, § 12 uchwały oraz załącznika graficznego nr 1 w zakresie ustaleń dla terenów 1MN do 4MN, § 10 ust. 4 pkt 4, § 10 ust. 5 i 6 uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/74/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni piaskowca „Rakowiczki”.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-08-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.714.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 1 zdanie drugie, § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/75/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Płóczki Górne.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-08-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.715.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 1, § 12 uchwały oraz załącznika graficznego nr 1 w zakresie ustaleń dla terenów 1MN, § 10 ust. 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych złóż „Żerkowice II” i „Żerkowice-Skała I”.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-08-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.716.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 3 pkt 4 oraz § 10 ust. 4 i 5 uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/77/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sobota.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19