Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1011.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 8, § 10 ust. 3 pkt 12, § 10 ust. 4, § 10 ust. 5, § 10 ust. 10 pkt 1 i 2, § 10 ust. 8 pkt 4, § 10 ust. 11, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/119/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radłówka
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1012.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 12, § 10 ust. 3, § 10 ust. 7 pkt 1 i 2, § 10 ust. 5 pkt 4, § 10 ust. 8, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/120/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Wielkie.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1013.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 9 ust. 2 pkt 12, § 9 ust. 3, § 9 ust. 8 pkt 1 i 2, § 9 ust. 6 pkt 4, § 9 ust. 9, § 11 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 11 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/121/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni „Rakowice – Zbiornik”.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dworek
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni piaskowca "Zbylutów IV - Jan"
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radłówka
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1010.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2, § 10 ust. 3, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/118/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kopalni piaskowca „Zbylutów IV – Jan”.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44
Data ogłoszenia: 2011-12-05 Data wydania: 2011-10-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 6 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe
Data dodania do bazy: 2011-12-10 13:55:33
Data ogłoszenia: 2011-12-05 Data wydania: 2011-11-09
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.914.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 12, § 10 ust. 3, § 10 ust. 5 pkt 4, § 10 ust. 6, § 12 ust. 1 we fragmencie "budowlanej", § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XII/106/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe.
Data dodania do bazy: 2011-12-10 13:55:33
Data ogłoszenia: 2011-12-02 Data wydania: 2011-10-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/105/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 6 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żerkowice
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:08:04