Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skała gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-10-10 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/511/14 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała
Data dodania do bazy: 2014-10-10 16:16:25
Data ogłoszenia: 2014-01-07 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr sygn. akt II SA/Wr 487/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lwowku Śląskim z dnia 28 marca 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:06
Data ogłoszenia: 2013-05-28 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/331/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:04
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:43
Data ogłoszenia: 2011-12-22 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.1014.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 2 pkt 7, § 10 ust. 3 pkt 12, § 10 ust. 4, § 10 ust. 6 pkt 1 i 2, § 10 ust. 9 pkt 4, § 10 ust. 10, § 12 ust. 1 we fragmencie „budowlanej” i § 12 ust. 2 we fragmencie „budowlanych” uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr XIII/122/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała.
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:34:44