Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Płóczki Dolne gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.714.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność § 10 ust. 1 zdanie drugie, § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/75/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Płóczki Górne.1


2