Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/135/08 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kruszywa naturalnego „Szczytniki Małe”, obręb Spalona
Data dodania do bazy: 2011-04-19 23:00:00
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/136/08 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Szczytniki Małe II”, obręb Kunice i Spalona
Data dodania do bazy: 2011-04-19 20:02:00
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/138/08 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rejon ulicy Plażowej, obręb Kunice
Data dodania do bazy: 2011-03-13 20:05:00
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2008-11-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego działek nr nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej
Data dodania do bazy: 2011-04-15 19:43:00
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2008-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 126/XXII/2008 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciepłowody w rejonie ulicy Kolejowej
Data dodania do bazy: 2011-03-26 18:26:00
Data ogłoszenia: 2009-02-18 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 186/XXVII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów leśnych i rolnych gminy Węgliniec
Data dodania do bazy: 2011-03-05 19:27:00
Data ogłoszenia: 2009-02-18 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 187/XXVII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelna Wieś
Data dodania do bazy: 2011-06-02 23:25:00
Data ogłoszenia: 2009-02-18 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/138/08 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr X/43/01 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 październik 2001 w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Góra
Data dodania do bazy: 2011-02-07 22:54:00
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/293/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – osiedla Bielany II obejmującego teren pomiędzy AL. Rzeczypospoitej, Bielańską a Wałami Bielańskimi
Data dodania do bazy: 2011-05-07 21:38:00
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/264/08 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Milików w gminie Nowogrodziec
Data dodania do bazy: 2011-06-08 18:34:00