Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2009-02-03 Data wydania: 2008-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/212/08 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego w rejonie ulic Wilczej i Szkolnej
Data dodania do bazy: 2011-03-24 17:32:00
Data ogłoszenia: 2009-02-03 Data wydania: 2008-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/213/08 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego przy ulicy Zielonej
Data dodania do bazy: 2011-05-11 20:00:00
Data ogłoszenia: 2009-02-03 Data wydania: 2008-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/214/08 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego w Rynku i przy ulicy Puka
Data dodania do bazy: 2011-04-25 18:23:00
Data ogłoszenia: 2009-02-03 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/1007/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy w rejonie Trasy Przemysłowej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2011-04-16 19:39:00
Data ogłoszenia: 2009-02-03 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/1008/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołów urbanistycznych Mokronoska i Klin Kleciński we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2011-05-09 18:05:00
Data ogłoszenia: 2009-01-30 Data wydania: 2008-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/235/08 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów
Data dodania do bazy: 2011-05-31 21:45:00
Data ogłoszenia: 2009-01-30 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/259/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/581/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka
Data dodania do bazy: 2011-02-07 17:44:00
Data ogłoszenia: 2009-01-26 Data wydania: 2008-12-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/182/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod eksploatację złoża wapieni w rejonie miejscowości Lipa w Gminie Bolków
Data dodania do bazy: 2011-04-06 19:07:00
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/130/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Malczyce, obejmującej obszary położone w obrębach: Dębice, Wilczków i Mazurowice, stanowiące obecnie działki usług oświaty
Data dodania do bazy: 2011-05-15 19:29:00
Data ogłoszenia: 2009-01-23 Data wydania: 2008-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/292/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Długopole Dolne
Data dodania do bazy: 2011-03-20 21:27:00