Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat górowski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/211/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego przebieg drugostronnego zasilania energetycznego GPZ Góra linią WN 110 kV
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:56:52
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/211/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego przebieg drugostronnego zasilania energetycznego GPZ Góra linią WN 110 kV
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:56:52
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/211/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego przebieg drugostronnego zasilania energetycznego GPZ Góra linią WN 110 kV
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:56:52
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/211/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego przebieg drugostronnego zasilania energetycznego GPZ Góra linią WN 110 kV
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:56:52
Data ogłoszenia: 2016-05-23 Data wydania: 2016-05-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/175/16 Rady Miejskiej Góry z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Strumyk, część działek nr 16 i 19
Data dodania do bazy: 2016-05-29 11:27:20
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 693/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2016r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Góry nr V/40/15 z dnia 27 lutego 2015 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działka nr 26/2
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2015-12-16 Data wydania: 2015-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/119/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Kłoda Górowska, działka nr 284/7
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:17
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 8 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Zawieścice, dla działek nr 5 i 6
Data dodania do bazy: 2015-07-26 20:10:27
Data ogłoszenia: 2015-04-01 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/40/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działka nr 26/2
Data dodania do bazy: 2015-04-07 12:34:33
Data ogłoszenia: 2015-04-01 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/41/15 Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, obszar o symbolu C 21 Uh, S
Data dodania do bazy: 2015-04-07 12:34:33