Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat milicki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/244/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Świebodów
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:27
Data ogłoszenia: 2017-07-27 Data wydania: 2017-07-25
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.57.8.2017.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność § 5 pkt 2 lit. d uchwały nr XXXIX/227/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie wsi Stara Huta, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 42/7
Data dodania do bazy: 2017-07-31 22:35:07
Data ogłoszenia: 2017-03-15 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/241/2017 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łąki – część I
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2017-02-23 Data wydania: 2017-02-20
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Krośnice nr XXX/162/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice w obrębie Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 773/2
Data dodania do bazy: 2017-02-27 21:41:52
Data ogłoszenia: 2017-02-15 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/185/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Dąbrowa
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2017-02-15 Data wydania: 2017-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w części obrębu Krośnice.
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/165/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Suliradzice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 114/2
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/164/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Grabownica, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 55/7
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/162/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 773/2
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/161/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naobszarze Gminy Krośnice, w obrębie Bukowice, w granicach działki o numerze ewidencyjnym 151
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16