Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat złotoryjski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-08 Data wydania: 2018-03-06
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.164.4.2018.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 7 pkt 2 lit. a, lit. b i lit. c we fragmentach „budowlanej” uchwały nr XXXIV/389/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/19 w obrębie Jerzmanice-Zdrój
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2017-09-06 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.186.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Modlikowice
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:29:59
Data ogłoszenia: 2017-05-31 Data wydania: 2017-05-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.139.4.2017.KW Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2017 r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXIX/156/2017 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ewidencyjnej nr 136/7 w miejscowości Dobków w Gminie Świerzawa
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:39
Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII.162.2017 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 639/3 obręb Zagrodno
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:14
Data ogłoszenia: 2016-12-01 Data wydania: 2016-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/239/2016 Rady Gminy Złotoryja z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 287/5 i 288 (część) obręb Prusice
Data dodania do bazy: 2017-01-21 17:48:27
Data ogłoszenia: 2016-11-09 Data wydania: 2016-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/234/2016 Rady Gminy Złotoryja z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54, 55/3 (część), 56 (część), 57 (część) i 58/3(część), obręb Wysocko
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:42
Data ogłoszenia: 2016-06-03 Data wydania: 2016-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX.84.2016 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Połom” w Wojcieszowie
Data dodania do bazy: 2016-06-06 17:17:03
Data ogłoszenia: 2016-05-25 Data wydania: 2016-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/188/2016 Rady Gminy Złotoryja z dnia 20 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 490/58, 490/61, 490/115 i 490/116 obręb Wilków
Data dodania do bazy: 2016-05-29 11:27:20
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 834/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka nr XLII/202/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 834/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka nr XLII/202/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25