Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2009-03-12 Data wydania: 2009-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/369/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XII/148/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały
Data dodania do bazy: 2011-05-20 19:11:00
Data ogłoszenia: 2009-03-06 Data wydania: 2009-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/302/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi
Data dodania do bazy: 2011-02-02 23:23:00
Data ogłoszenia: 2009-03-03 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/237/2008 Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój
Data dodania do bazy: 2011-05-09 21:10:00
Data ogłoszenia: 2009-02-24 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/241/09 Rady Miasta Oława z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 27/17, 27/18, 27/24 i 27/25 AM-76, położonych w rejonie wschodniej części osiedla Nowy Otok w Oławie
Data dodania do bazy: 2011-05-05 22:37:00
Data ogłoszenia: 2009-02-24 Data wydania: 2008-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/242/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod parkingi w Szklarskiej Porębie
Data dodania do bazy: 2011-03-26 18:16:00
Data ogłoszenia: 2009-02-24 Data wydania: 2008-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/169/08 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sady Dolne w gminie Bolków
Data dodania do bazy: 2011-02-03 17:24:00
Data ogłoszenia: 2009-02-24 Data wydania: 2009-02-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/199/09 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sady Dolne w Gminie Bolków
Data dodania do bazy: 2011-03-19 18:14:00
Data ogłoszenia: 2009-02-24 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/155/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina dla obszaru ograniczonego drogą krajową nr 3, granicą planu nr 24, planu nr 11 i planu nr 25, linią kolejową Legnica-Rudna, znajdującego się w granicach terenu górniczego „Lubin I” zwany planem miejscowym nr 38
Data dodania do bazy: 2011-03-07 00:07:00
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2008-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 126/XXII/2008 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciepłowody w rejonie ulicy Kolejowej
Data dodania do bazy: 2011-03-26 18:26:00
Data ogłoszenia: 2009-02-19 Data wydania: 2008-11-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/172/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego działek nr nr 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042/1 i 1041/7 w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej i Kaczanowskiej
Data dodania do bazy: 2011-04-15 19:43:00