Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat legnicki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-07 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/204/18 Rady Gminy w Kunicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 693/6, obręb Kunice
Data dodania do bazy: 2018-03-15 20:35:08
Data ogłoszenia: 2017-09-11 Data wydania: 2017-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Szczedrzykowice w gminie Prochowice
Data dodania do bazy: 2017-09-11 21:21:27
Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-07-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Miłkowice z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gniewomirowice – MPZP GNIEWOMIROWICE II
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-07-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Miłkowice z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice.
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-07-18 Data wydania: 2017-07-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Miłkowice z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów, gmina Miłkowice.
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.220.2017 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu Konradówka dla części działki nr 344 oraz działek nr 343/3 i 343/5 położonych w obrębie Konradówka, gm. Chojnów
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:34:59
Data ogłoszenia: 2017-04-24 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV.201.2017 Rady Gminy Chojnów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Biała - o numerach ewidencyjnych 204/3, 205 i 208, położonych w obrębie Biała, gm. Chojnów
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:18
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2016-07-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 178/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2016 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Prochowice nr XIII/63/2015 z dnia 30 września 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Mierzowice w gminie Prochowice
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2017-02-03 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/188/2017 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice.
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:36
Data ogłoszenia: 2017-02-03 Data wydania: 2017-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:33