Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2009-02-11 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/189/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 609 położoną w obrębie Kościelnik
Data dodania do bazy: 2011-05-19 23:01:00
Data ogłoszenia: 2009-02-11 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/190/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 974/7, 975, 976/1, 976/2, 977, 978/1, 978/2, 979, 980 i 981 położone w obrębie Pisarzowice
Data dodania do bazy: 2011-05-04 23:33:00
Data ogłoszenia: 2009-02-11 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/191/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 18/2, 19/4, 28 i 30 położone w obrębie Radostów Średni
Data dodania do bazy: 2011-04-13 00:20:00
Data ogłoszenia: 2009-02-11 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/194/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 237/7 położoną w obrębie Nawojów Łużycki
Data dodania do bazy: 2011-02-25 18:36:00
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jesionowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2011-02-06 17:42:00
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/201/2008 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra dla działki nr 639/3
Data dodania do bazy: 2011-05-14 00:33:00
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/202/2008 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra w zakresie terenu działki nr 2320/2
Data dodania do bazy: 2011-05-05 18:47:00
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/177/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2011-05-16 19:02:00
Data ogłoszenia: 2009-02-06 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 304/XLI/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Mia-sta Jelenia Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przy-ległej, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości
Data dodania do bazy: 2011-02-19 23:24:00
Data ogłoszenia: 2009-02-06 Data wydania: 2008-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/164/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna – obszaru mieszkaniowo-usługowego w rejonie ulicy Głównej i Stefana Żeromskiego
Data dodania do bazy: 2011-06-06 00:44:00