Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2009-02-11 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/191/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 18/2, 19/4, 28 i 30 położone w obrębie Radostów Średni
Data dodania do bazy: 2011-04-13 00:20:00
Data ogłoszenia: 2009-02-11 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/192/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obejmującej działki nr 26, 44, 50/1, 50/2 i 51 położone w obrębie Radostów Dolny
Data dodania do bazy: 2011-03-16 23:50:00
Data ogłoszenia: 2009-02-11 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/193/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 248/2, 248/3, 248/4, 248/5 i 248/6 położone w obrębie Radostów Średni
Data dodania do bazy: 2011-04-08 22:02:00
Data ogłoszenia: 2009-02-11 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/194/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 237/7 położoną w obrębie Nawojów Łużycki
Data dodania do bazy: 2011-02-25 18:36:00
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/201/2008 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra dla działki nr 639/3
Data dodania do bazy: 2011-05-14 00:33:00
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/202/2008 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra w zakresie terenu działki nr 2320/2
Data dodania do bazy: 2011-05-05 18:47:00
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/177/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2011-05-16 19:02:00
Data ogłoszenia: 2009-02-10 Data wydania: 2008-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jesionowej w Kamiennej Górze
Data dodania do bazy: 2011-02-06 17:42:00
Data ogłoszenia: 2009-02-06 Data wydania: 2008-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr 304/XLI/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Mia-sta Jelenia Góra w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przy-ległej, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości
Data dodania do bazy: 2011-02-19 23:24:00
Data ogłoszenia: 2009-02-06 Data wydania: 2008-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/174/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działki nr 220, obręb Lubomierz
Data dodania do bazy: 2011-06-02 01:12:00