Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/311/09 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu byłej fabryki papieru w Miłkowie
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:28
Data ogłoszenia: 2009-04-06 Data wydania: 2009-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/283/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Stępin, dla części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 366
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59
Data ogłoszenia: 2009-03-31 Data wydania: 2009-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/184/2009 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59
Data ogłoszenia: 2009-03-30 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 141/XXV/08 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ciepłowody, gmina Ciepłowody, zmieniającego w części miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepłowody przyjęty uchwałą nr 175/XXXV/2006 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 28 marca 2006 r.
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59
Data ogłoszenia: 2009-03-30 Data wydania: 2009-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/284/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Byków, w części dotyczącej działki oznaczonej geodezyjnie nr ew. 164
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/236/09 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów
Data dodania do bazy: 2011-03-05 00:56:00
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/210/2009 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików)
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-02-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/1065/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Lotniczej i ul. Pilczyckiej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2011-05-22 22:29:00
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/210/2009 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików)
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/251/2009 Rady Gminy Oława z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Niemil, w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59