Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/222/08 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn
Data dodania do bazy: 2011-05-02 21:50:00
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/222/08 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn
Data dodania do bazy: 2011-05-02 21:50:00
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/222/08 Rady Miasta Środa Śląska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach Komorniki, Święte, Juszczyn
Data dodania do bazy: 2011-05-02 21:50:00
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/1006/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nyskiej we Wrocławiu
Data dodania do bazy: 2011-02-21 23:26:00
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/183/2008 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części Gminy Chojnów w jednostkach ewidencyjnych: Jaroszówka i Goliszów
Data dodania do bazy: 2011-05-10 22:13:00
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/183/2008 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części Gminy Chojnów w jednostkach ewidencyjnych: Jaroszówka i Goliszów
Data dodania do bazy: 2011-05-10 22:13:00
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/263/08 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wykroty w gminie Nowogrodziec
Data dodania do bazy: 2011-02-07 20:18:00
Data ogłoszenia: 2009-02-13 Data wydania: 2008-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/132/08 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 266/1 w obrębie wsi Koskowice w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2011-02-19 22:34:00
Data ogłoszenia: 2009-02-11 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/190/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 974/7, 975, 976/1, 976/2, 977, 978/1, 978/2, 979, 980 i 981 położone w obrębie Pisarzowice
Data dodania do bazy: 2011-05-04 23:33:00
Data ogłoszenia: 2009-02-11 Data wydania: 2008-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/191/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 18/2, 19/4, 28 i 30 położone w obrębie Radostów Średni
Data dodania do bazy: 2011-04-13 00:20:00