Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2009-04-14 Data wydania: 2009-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/282/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Januszkowice, obejmującego działki nr 410/1 oraz 416 (stanowiącą po przeprowadzeniu procedury podziału działki nr 416/1, 416/2 i 416/3)
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:28
Data ogłoszenia: 2009-04-09 Data wydania: 2009-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/251/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka w zakresie terenu działki nr 2/8 AM 26 obr. Miasto
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:28
Data ogłoszenia: 2009-04-09 Data wydania: 2009-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/3/09 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej położonego w obrębie miasta Szczawna-Zdroju
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:28
Data ogłoszenia: 2009-04-09 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr I/3/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów w obszarze miasta Olszyna
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:28
Data ogłoszenia: 2009-04-09 Data wydania: 2009-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/248/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowiczki
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:28
Data ogłoszenia: 2009-04-09 Data wydania: 2009-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/249/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:28
Data ogłoszenia: 2009-04-09 Data wydania: 2009-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/250/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki
Data dodania do bazy: 2011-06-20 11:13:28
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2008-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/320/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Bystrzycy Kłodzkiej w rejonie ulic: Strażackiej, Osiedlowej i Wojska Polskiego
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/308/09 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 780 w obrębie Sosnówka
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59
Data ogłoszenia: 2009-04-08 Data wydania: 2009-02-24
Tytuł dokumentu: traktat nr XXXV/310/09 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przeznaczonych pod obiekty gospodarki ściekowej w Miłkowie
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59