Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat oławski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-09-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.39.5.2017.MF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2017 r. stwierdzające nieważność § 20 i § 22 uchwały nr XXXVI.265.2017 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziuplina, gmina Jelcz-Laskowice, zwanego dalej „MPZP-DZIUPLINA II”
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:18
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Oława z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stary Górnik, Stary Otok w gminie Oława.
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:43
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Oława z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Stary Górnik, Stary Otok w gminie Oława.
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:43
Data ogłoszenia: 2017-04-13 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/211/17 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu wschodniej części osiedla Nowy Górnik w Oławie.
Data dodania do bazy: 2017-04-18 10:38:28
Data ogłoszenia: 2017-03-06 Data wydania: 2017-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI.237.2017 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice - „MPZP Minkowice Oławskie A 2”
Data dodania do bazy: 2017-03-06 19:01:59
Data ogłoszenia: 2017-03-02 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Domaniów nr XXV/147/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:07
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2014-06-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 868/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2014 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skarg na uchwałę Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXVII.273.2013 z dnia 26 lipca 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka wschodniej obwodnicy aglomeracji Wrocławia - etap I
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:34
Data ogłoszenia: 2016-11-23 Data wydania: 2016-11-18
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2016r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Oława nr X/61/2007 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:39
Data ogłoszenia: 2016-11-07 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w zachodniej części osiedla Nowy Górnik w Oławie.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:19
Data ogłoszenia: 2016-07-15 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/149/16 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 15/40 AM 87 w Oławie
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:30