Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat lubański, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-11-14 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/54/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszyna - VII etap miasto Olszyna
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:39
Data ogłoszenia: 2016-11-14 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/185/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:39
Data ogłoszenia: 2016-11-02 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/186/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań
Data dodania do bazy: 2016-11-02 17:06:23
Data ogłoszenia: 2016-11-02 Data wydania: 2016-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/184/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Warszawskiej w Lubaniu
Data dodania do bazy: 2016-11-02 17:06:23
Data ogłoszenia: 2016-09-16 Data wydania: 2016-09-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/51/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna V etap miasto Olszyna.
Data dodania do bazy: 2016-09-23 13:43:44
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:05
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Mickiewicza
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:05
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Bazaltowej
Data dodania do bazy: 2016-10-03 22:26:05
Data ogłoszenia: 2016-06-03 Data wydania: 2016-03-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/122/2016 Rady Gminy Lubań z dnia 11 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra” w gminie Lubań
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:42
Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-01-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 725/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2016r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr V/25/2015 z dnia 4 lutego 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25