Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Borówiec gmina Kórnik, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XVI/191/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej dla działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geodezyjny Borówiec, oraz działek o numerach ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb geodezyjny Skrzynki, gm. Kórnik



1


2


3


4


5


6


7


8


9