Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Czmoń gmina Kórnik, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/295/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część B w gminie Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:57
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część C w gminie Kórnik
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:17
Data ogłoszenia: 2014-08-27 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/539/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część A w gminie Kórnik.
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:00:12
Data ogłoszenia: 2012-05-15 Data wydania: 2012-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/228/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, obręb geodezyjny Czmoń, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2012-05-16 09:43:29
Data ogłoszenia: 2012-02-28 Data wydania: 2011-12-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr II OSK 2101/11 Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:59:48
Data ogłoszenia: 2010-10-25 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwala nr LV/564/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 391, 392/1, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, obręb geodezyjny Czmoń, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2011-04-30 00:51:00