Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Radzewo gmina Kórnik, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-08-04 Data wydania: 2016-07-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/295/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część B w gminie Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:57
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część C w gminie Kórnik
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:17
Data ogłoszenia: 2014-08-27 Data wydania: 2014-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/539/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi: Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo oraz części wsi Czmoń – część A w gminie Kórnik.
Data dodania do bazy: 2014-08-30 12:00:12
Data ogłoszenia: 2011-07-26 Data wydania: 2011-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/53/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na dz. nr ewid. 114/2 i 148/8, obręb Radzewo, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2011-07-26 22:05:02
Data ogłoszenia: 2009-05-18 Data wydania: 2009-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/363/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego w Radzewie, Gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:02
Data ogłoszenia: 2009-01-22 Data wydania: 2008-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/335/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Rydzewo-działki nr ewid. 338/1 i 339/1
Data dodania do bazy: 2011-08-29 14:47:22