Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skrzynki gmina Kórnik, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-04-08 Data wydania: 2016-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/243/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik we wsi Skrzynki – działki nr ewid. 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 54/2, 54/3, 56/1.
Data dodania do bazy: 2016-06-24 09:43:53
Data ogłoszenia: 2016-01-13 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/191/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej dla działek o numerach ewidencyjnych: 228/3, 227, 226, 225, 224, 223/1, 562, 219/2, obręb geodezyjny Borówiec, oraz działek o numerach ewidencyjnych: 30, 21, 23-28, 29/1-29/6, obręb geodezyjny Skrzynki, gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:42:58
Data ogłoszenia: 2014-11-19 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/575/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej - działka nr ewid. 457, obręb Skrzynki, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2015-02-26 20:15:38
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII / 306 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Skrzynki, Kamionki, Czołowo, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy magistrali wodociągowej.
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24