Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Koninko gmina Kórnik, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-10-10 Data wydania: 2016-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI / 314 / 2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek, dla działki o numerze ewidencyjnym 43/29, obręb Żerniki, gmina Kórnik.
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:33
Data ogłoszenia: 2015-06-12 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/93/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koninko, w części dotyczącej działek nr ewid.: 105/9 i 105/10, gmina Kórnik
Data dodania do bazy: 2015-08-12 21:01:17
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik.
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:42
Data ogłoszenia: 2014-03-10 Data wydania: 2014-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/467/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej na terenie działki 69/4 w Koninku, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2014-05-05 08:21:21
Data ogłoszenia: 2012-01-05 Data wydania: 2011-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/164/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 października 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koninku – rejon ulicy Drukarskiej, Gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2012-01-15 01:17:50
Data ogłoszenia: 2011-10-25 Data wydania: 2011-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie Żernik, Koninka i Gądek.
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:57:09
Data ogłoszenia: 2009-09-11 Data wydania: 2009-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/407/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. o nr ewid. 115/7, 115/8, 116/2, obręb Koninko, gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:42:10
Data ogłoszenia: 2009-07-09 Data wydania: 2009-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/391/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Koninku (dz. nr ewid.: 69/2, 105, 109/25, 113, 122), w części dotyczącej dz. nr ewid. 113 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami osiedlowymi
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:47:35