Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kórnik gmina Kórnik, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-04 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.205.2017.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. orzekające nieważność § 17 pkt 2 uchwały Nr XXXI/376/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik – ETAP 1 i 2 w zakresie wyrazów: „(…) przy czym zakazuje się ich lokalizacji w granicy z działką sąsiednią oraz zblokowania z kolejnym budynkiem mieszkalnym lub budynkiem gospodarczo-garażowym albo wiaty garażowej”
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:17
Data ogłoszenia: 2017-03-08 Data wydania: 2017-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/376/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik – ETAP 1 i 2.
Data dodania do bazy: 2017-03-08 18:02:08
Data ogłoszenia: 2015-11-05 Data wydania: 2015-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV / 146 / 2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Kórnik rejon ul. M. Reja – dz. nr ewid.: 207, 208/1, 208/2, 209/1.
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:58:31
Data ogłoszenia: 2015-08-04 Data wydania: 2015-07-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap V.
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:42
Data ogłoszenia: 2015-03-10 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik – ETAP 1 i 2
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:16
Data ogłoszenia: 2014-09-22 Data wydania: 2014-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/560/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – etap I.
Data dodania do bazy: 2015-01-14 08:14:36
Data ogłoszenia: 2014-03-17 Data wydania: 2014-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/466/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku- obr. geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej – Etap IIb.
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:48:03
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/448/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku –rejon między ul. Staszica, Krasickiego, Stodolną a drogą S11.
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:12
Data ogłoszenia: 2013-10-28 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/409/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – etap Ia
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:52
Data ogłoszenia: 2013-10-16 Data wydania: 2013-10-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.43.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013r. wskazuję iż uchwała Nr XXXVII/409/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejoniedrogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – etap Ia– została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:50:10