Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szczytniki gmina Kórnik, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-06-09 Data wydania: 2017-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/441/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 38/2, obręb Szczytniki, gmina Kórnik.
Data dodania do bazy: 2017-06-09 18:35:08
Data ogłoszenia: 2015-05-19 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/80/2015 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Cichej w Szczytnikach, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:59
Data ogłoszenia: 2014-07-08 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/551/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej terenu zamkniętego w Borówcu, obejmującego obszary obrębów Borówiec, Szczytniki, Gądki, Koninko i Robakowo w gminie Kórnik.
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:42
Data ogłoszenia: 2013-09-03 Data wydania: 2013-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/408/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi w Szczytnikach – rej. ul. Szczególnej i Jeziornej, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:40
Data ogłoszenia: 2010-06-16 Data wydania: 2010-02-24
Tytuł dokumentu: Uchwała nr L/510/10 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej działki o nr ewid. 294/1,294/2 i 295 w miejscowości Szczytniki, gm. Kórnik .
Data dodania do bazy: 2011-02-02 19:13:00
Data ogłoszenia: 2010-06-04 Data wydania: 2010-02-24
Tytuł dokumentu: Uchwała nr L/511/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 32/1 .
Data dodania do bazy: 2011-02-07 17:49:00
Data ogłoszenia: 2009-08-05 Data wydania: 2009-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/405/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej na dz. nr ewid. 54/1 i 57, obręb Szczytniki, Gm. Kórnik
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:47:35