Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kamionki gmina Kórnik, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2014-12-24 Data wydania: 2014-12-17
Tytuł dokumentu: zarządzenie nr KN-I.4102.10.2013.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Kórnik, obręb Kamionki, wyznaczonego dla przestrzeni operacyjnej do awaryjnego zrzutu podwieszeń samolotów, związanej z funkcjonowaniem lotniska wojskowego Poznań – Krzesin
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:16
Data ogłoszenia: 2013-01-16 Data wydania: 2012-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII / 306 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 października 2012r. w sprawie w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Skrzynki, Kamionki, Czołowo, gm. Kórnik w zakresie wyznaczenia trasy magistrali wodociągowej.
Data dodania do bazy: 2013-01-20 13:02:24
Data ogłoszenia: 2012-03-29 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI / 194 / 2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Borówiec w rejonie ulicy Głównej Borówiec II, w części dotyczącej działki nr 204/4, obręb Kamionki.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:54
Data ogłoszenia: 2011-11-30 Data wydania: 2011-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/133/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid.: 428-432, obręb geod. Kamionki, gm. Kórnik.
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:09:35
Data ogłoszenia: 2011-11-30 Data wydania: 2011-11-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-5.4131-2-14/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2011r. wskazujące że uchwała Nr XII/133/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 428432, obręb geod. Kamionki, Gm. Kórnik została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:09:35
Data ogłoszenia: 2011-04-20 Data wydania: 2011-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w Kamionkach - działka 141
Data dodania do bazy: 2011-04-20 20:26:00
Data ogłoszenia: 2009-05-08 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/369/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kamionkach dla działki o nr ewid.: 1070/21 i 1070/158
Data dodania do bazy: 2011-07-31 14:14:17
Data ogłoszenia: 2009-05-08 Data wydania: 2009-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/370/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamionkach, gmina Kórnik dla części działki o nr ewid.: 88/4 (przed podziałem)
Data dodania do bazy: 2011-07-31 14:14:18